FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Imię i nazwisko Konsumenta:
Adres konsumenta:
Adresat: Myrrh Michalak Business Consulting Poland Joanna Michalak
ul. Botaniczna 22 B
86-031 Osielsko
e-mail: info@redbagzone.com
telefon: 692126005

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

Data zawarcia umowy:
Data odbioru:

 

Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Pin It on Pinterest

Share This